Kungshöjd psykologmottagning

Mitt i centrala Göteborg, ett stenkast från Kungsgatan, Domkyrkan och Stenpiren finner du vår mottagning. På Kungshöjds psykologmottagning arbetar psykologer med kompetens och erfarenhet inom skilda områden. För mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda, priser m.m. är du välkommen att ta kontakt med respektive psykolog/företag.

Vägbeskrivning till lokalen finner du här

Torborg Arvidsson

torborgarvidsson.se
www.psykologiguiden.se/psykolog/Torborg
Torborg Arvidsson
Torborg Arvidsson
Leg. psykolog, leg. audionom

torborg@torborgarvidsson.se
0704-244809

Arbetsområde: Psykologisk behandling för personer över 18 år (KBT, korttids-PDT) – kriser, depressioner, ångesttillstånd.
Parterapi (IBCT). Konsultationer, stödjande och rådgivande samtal.
Arbets- och organisationspsykologi: chefsstöd, handledning, konflikthantering, grupputveckling.
Särskild kompetens inom audiologi (hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet). Behandling och konsultationer kan även ske över videolänk eller telefon.

Karin Klingfors

Tidsbokning: psykologiteamet.kaddio.com/booking
Karin Klingfors
Karin Klingfors
Leg. Psykolog, under specialisering inom klinisk vuxenpsykologi.

karin@psykologiteamet.se

Arbetsområde: Psykologisk behandling och utredningar, däribland neuropsykiatriska utredningar. Traumabehandling är ett av de områden hon brinner lite extra för och har vidareutbildning inom.  Hon träffar såväl ungdomar och vuxna och arbetar även med parterapi utifrån IBCT.

Agnes Granberg

wisemind.se/psykologiteamet
Tidsbokning: psykologiteamet.se/kontakt
agnes
Agnes Granberg
Leg. psykolog, specialist inom hälsopsykologi, KBT-terapeut, kand. i statsvetenskap, yoga- och pilates lärare.

agnes@psykologiteamet.se
073-619 83 66

Arbetsområde: Företagshälsovård/skräddarsydda insatser för arbetsplatser. KBT, ACT, mindfulness, stresshantering, yoga och fysisk aktivitet för psykologisk behandling. Föräldrastöd/psykologiskt stöd vid IVF, graviditet, inför förlossning samt vid adoption.

Edla Milton

www.psykologmilton.se
Edla Milton
Edla Milton
Leg. Psykolog

kontakt@psykologmilton.se
0760 35 54 83

Arbetsområde: Psykologisk behandling för vuxna främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) men har även utbildning i psykodynamisk psykoterapi, dialektisk beteendeterapi (DBT) samt interpersonell psykoterapi (IPT). Särskild kompetens inom neuropsykiatri. Erbjuder även terapi via videosamtal.

Lysander Psykologi

www.lysanderpsykologi.se/
johan
Johan Lysander
Leg. psykolog, går specialistutbildning i psykoterapi.

info@lysanderpsykologi.se
0760-25 00 19

Arbetsområde: Behandling för vuxna utifrån ISTDP, en känslofokuserad metod som kan leda till varaktig förändring vid nedstämdhet, låg självkänsla, ångest, stress och relationsproblem. Erbjuder terapi på svenska och engelska. Vidareutbildad inom ISTDP, KBT, IPT samt mindfulness.

Katarina Tham

wisemind.se/psykologiteamet
Katarina300
Katarina Tham
Psykolog

katarina@psykologiteamet.se
076-325 40 85

Arbetsområde: Katarina träffar såväl vuxna, ungdomar och barn som par och familjer för utredning och psykologisk behandling. I behandling arbetar hon framförallt utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell terapi men använder även andra metoder när det kan vara till hjälp för klienten.

Morten Erichsen

www.orangepsykiatri.se

Morten Erichsen
Leg. läkare och specialist i psykiatri

info@orangepsykiatri.se
076-00 57 880

Arbetsområde:
Tillsammans med Sigge Skårman driver jag Orange Psykatri. Jag är legitimerad läkare och specialist i psykiatri sedan flera år och har erfarenhet både från slutenvårds- och öppenvårdspsykiatrin. Jag har arbetat inom olika områden såsom akutpsykiatri, psykosenhet och äldrepsykiatrisk mottagning. Vidare har jag varit ansvarig överläkare vid uppstarten av ett DBT-team i Helsingborg. Dessa erfarenheter har gjort att jag har träffat personer med ADHD i olika situationer och med individuella förutsättningar. Det har lärt mig att jag behöver behandla varje person utifrån dennes unika situation.  

Sigge Skårman

www.orangepsykiatri.se

Sigge Skårman
Leg. psykolog

info@orangepsykiatri.se
076-00 57 880

Arbetsområde:
Tillsammans med Morten Erichsen driver jag Orange Psykiatri. Jag har arbetat med neuropsykiatri i olika former i tio år och har genomfört hundratals neuropsykiatriska utredningar. Mitt arbete med ADHD och autism har bl.a. skett inom psykiatrisk öppen- och slutenvård samt primärvård. På så vis har jag fått erfarenhet av psykisk ohälsa i många former. Jag har omfattande erfarenhet av olika tester som är relevanta i ADHD-utredningar. Utöver psykiatrisk utredningskompetens har jag erfarenhet och utbildning inom psykoterapiformerna KBT och EMDR. Jag har även erfarenhet av stödjande samtal, handledning och utbildning.

Ludvig Idoffsson

Ludvig Idoffsson
Ludvig Idoffsson
Leg. psykolog
0704-045476

Arbetsområde: Psykoterapi för vuxna. Utbildas inom ISTDP och jobbar enligt de principerna. ISTDP är modern psykodynamisk terapi som via hjärna och hjärta vill förstå och bearbeta de inre kärnkonflikter som vidmakthåller det psykologiska lidande du söker terapi för.

Sebastian Senning

wisemind.se/psykologiteamet

Tidsbokning: psykologiteamet.se/kontakt
sebastian l
Sebastian Senning
Leg. psykolog, KBT-terapeut. Under specialisering inom psykologisk behandling.

sebastian@psykologiteamet.se
073-440 52 87

Arbetsområde: Parterapi, familjeterapi. Psykologisk och neuropsykiatrisk utredning och behandling för vuxna, barn och familjer. KBT, ACT och existentiell terapi. Idrottspsykologi. Chefsstöd.

Vägbeskrivning

Kungshöjds psykologmottagning ligger på adress Norra Liden 9, i det stora runda huset på det så kallade ”berget” Otterhällan. De närmaste buss- och spårvagnsstationerna är Stenpiren och Domkyrkan, även Grönsakstorget och Järntorget ligger nära. Därifrån går du backen/trapporna upp till lokalen. Det går också bra att parkera på gatorna strax nedanför huset där det normalt finns gott om lediga, dock avgiftsbelagda, parkeringsplatser. Ingång till mottagningen finner du på innergården. Dagtid fram till 19.00 är porten in till innergården öppen och öppnas med den vänstra mindre porten alternativt genom att trycka på dörr-öppnings-knappen. Efter 19.00 ringer du redan vid porten på porttelefonen där du hittar nummer till din psykolog. Vid ingång nummer 9 på innergården finner du din psykologs namn och psykologtitel i porttelefonen. Det kan vara bra att ha din psykologs telefonnummer sparat inför första besöket om du skulle ha svårt att hitta till lokalen. Tänk på att du när du har hittat din psykolog i porttelefonen behöver trycka på telefon-knappen i porttelefonen, då bör du där se att det står ”Ringer upp”. Lokalen ligger på första plan och är den första dörren till höger då du kommit in i huset.